COVID-19 - Information till dig som är företagare

Många företag har drabbats hårt av effekterna av Coronapandemin. För att minska de negativa effekterna har Falkenbergs kommun gjort flera insatser som du som företagare kan få ta del av. På kommuns hemsida har vi samlat information om både det lokala och nationella stödet som tagits fram.

 

Läs mer om det lokala och nationella stödet för företag på kommunens hemsida här.